Supporting You to Make More Informed Data-Based Business Decisions

Bankowość i Finanse

Nasze geodane zapewniają wsparcie w podejmowaniu decyzji i planowaniu strategicznym w branży bankowo-finansowej. Dzięki temu można znacząco poprawić analizę klientów, analizę rynku, zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie wyników.

 

Handel Detaliczny i Nieruchomości

Geodata-Inc odkrywa przed sprzedawcami detalicznymi świat istotnych informacji, począwszy od danych demograficznych konsumentów po informacje o konkurentach, najlepszą lokalizację miejsca, optymalizację tras dostaw i wiele innych. Oferujemy kompleksowy zestaw danych w celu poprawy wizualizacji informacji, interpretacji danych i usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

Turystyka

Skorzystaj z naszych Mobilnych Danych w celu dalszej analizy zmian w różnych okresach czasu, zobacz wpływ czynników zewnętrznych, takich jak Covid19 , oraz jakie inne czynniki, takie jak zmiany polityki, mają wpływ na Twój rynek. Wszystkie nasze dane można odwzorować i zwizualizować, co pozwala na pełną analizę konkurencyjności i wyników rynkowych poprzez uzyskanie szczegółowego wglądu w zachowanie i ruch odwiedzających.  

ABY NAPRAWDĘ MÓC KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z KLIENTAMI, MUSISZ ICH W PEŁNI POZNAĆ. 

Wierzymy, że lepsze zrozumienie klientów jest niezbędne do pozycjonowania oferty produktowej i poprawy zadowolenia klientów. Nasze globalne, spójne i porównywalne dane pomagają w tworzeniu szczegółowych profili klientów. Poprzez określenie kim są Twoi klienci, jaki jest ich poziom społeczno-ekonomiczny, gdzie mieszkają, w jaki sposób podróżują, aby dostać się do Twojej firmy oraz jakie są ich nawyki zakupowe, te dane wyróżnią Cię od Twojej konkurencji.

Odkrywanie wzorców zachowań klientów pozwala na oferowanie odpowiednich produktów w dokładnym miejscu i we właściwym czasie.

HERE Technologie Usługi lokalizacyjne

Jesteśmy dumni, że możemy być zarejestrowanym partnerem HERE.