Bankowość i Finanse

Nasze geodane zapewniają wsparcie w podejmowaniu decyzji i planowaniu strategicznym w branży bankowo-finansowej. Dzięki temu można znacząco poprawić analizę klientów, analizę rynku, zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie wyników.

Handel Detaliczny i Nieruchomości

Geodata-Inc odkrywa przed sprzedawcami detalicznymi świat istotnych informacji, począwszy od danych demograficznych konsumentów po informacje o konkurentach, najlepszą lokalizację miejsca, optymalizację tras dostaw i wiele innych. Oferujemy kompleksowy zestaw danych w celu poprawy wizualizacji informacji, interpretacji danych i usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

Turystyka

Skorzystaj z naszych Mobilnych Danych w celu dalszej analizy zmian w różnych okresach czasu, zobacz wpływ czynników zewnętrznych, takich jak Covid19 , oraz jakie inne czynniki, takie jak zmiany polityki, mają wpływ na Twój rynek. Wszystkie nasze dane można odwzorować i zwizualizować, co pozwala na pełną analizę konkurencyjności i wyników rynkowych poprzez uzyskanie szczegółowegowglądu w zachowanie i ruch odwiedzających.